Projekt techniczny

projektPrzygotowanie projektu technicznego to ostatni etap prac projektowych. Projekt wykonawczy zawiera najważniejsze informacje na temat inwestycji - rysunek wraz z opisem, który stanowi drogowskaz dla ekipy budowlanej i wykończeniowej.

 

Co powinien zawierać projekt techniczny?

Projekt techniczny to inaczej projekt wykonawczy w skład którego wchodzą rzuty, widoki ścian, instalacji oraz szczegółowe rysunki mebli. Każdy mój klient otrzymuje dokument zawierający koncepcję projektową, która jest dowodem na wykonanie pracy przez projektanta. Do dokumentu dołączam inwentaryzację – rysunek, na którym znajdują się wszystkie informacje na temat inwestycji, w tym rzut aranżacji zawierający punkty elektryczne, hydrauliczne, punkty ogrzewania, nawiewniki, wymiary okien, wysokość parapetów oraz progów balkonowych. Kolejny element projektu funkcjonalnego to przedstawienie układu funkcjonalnego. Zawiera on ostateczny wygląd mieszkania pod względem funkcjonalnym i zmiany w układzie mebli. Zawsze umieszczam informację na temat wymiarów oraz odległości między meblami, tak aby inwestor mógł zbudować świadomość przestrzenną swojego nowego mieszkania.  Klient otrzymuje pełen opis wykończenia ścian, model i rozkład płytek ceramicznych lub innych okładzin ściennych wykorzystanych w aranżacji powierzchni, lokalizację wyprowadzeń hydraulicznych oraz montaż elementów dekoracyjnych oraz wyprowadzeń instalacyjnych.  Wskazuje on podwykonawcom jak powinny zostać wykonane prace, aby inwestor otrzymał rozwiązania dostosowane do jego potrzeb.